Nieuwsbrief

Wist je dat paarden in de winter ook sterk kunnen zweten bij intensieve training?

Handige tips, leuke (webshop) acties, nieuwe onderzoeken en toffe video's willen we graag met je delen! Bekijk hier de nieuwsbrief van vorige maand

Meld je hier aan

Adviesfilter
Advies over
Houderij

 

Paard uit de wei voorkomt obesitas

Persbericht: Wageningen UR, Wetenschapswinkel
Wageningen, 22 november 2012

Paarden zijn net mensen: de hele dag eten zonder genoeg beweging leidt gemakkelijk tot overgewicht. Dat geldt zeker voor recreatiepaarden. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research adviseren daarom deze paarden niet onbeperkt in de weide te laten grazen. Dit staat in een onderzoeksrapport van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre), opgesteld op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Vrijetijdsruiters (NVVR). De onderzoekers geven ook advies over de ideale paardenwei.

Met behulp van voedernormen is uit te rekenen hoeveel gras een paard werkelijk nodig heeft op basis van energiebehoefte. Het blijkt dat voor veel recreatiepaarden een onbeperkte grasopname in combinatie met de geringe beweging leidt tot een overmaat aan energie. Het is daarom aan te bevelen paarden niet de hele dag in de weide te laten staan. Bovendien is overgewicht er met geen of slechts recreatief gebruik (1 tot 2 uur rijden per dag) niet af te trainen. Overgewicht veroorzaakt gezondheidsproblemen zoals hoefbevangenheid en insulineresistentie.

Geen ‘vreetstop’

Paarden hebben zelf geen ‘stop’ in de voeropname. Voor een goede stofwisseling hebben ze vrijwel continu ruwvoer nodig, waarvan een deel structuurrijk moet zijn. Daarom is het advies om paarden in weiden met energierijk gras ook grof (minder energierijk) ruwvoer te geven. Als de graszode erg dicht is, kan de paardenhouder de grasopname eveneens beperken door de paarden in erg weinig (kort) gras te laten grazen. Nadeel daarvan is echter, dat kort gras een hoger suikergehalte heeft.

Sommige paarden zijn daar overgevoelig voor. Voor deze paarden kan paardenhouder beter de grasopname wat beperken. Dat is eenvoudiger dan het omlaag brengen van het suikergehalte in het gras. Daarbij mogen de paarden niet langer dan vier uur achtereen zonder ruwvoer zitten.

Giftige planten

Bij de aanwezigheid van giftige kruiden is het belangrijk om de planten zo snel mogelijk te verwijderen, voordat ze zich kunnen vermeerderen. Daarnaast kunnen giftige kruiden, heesters en bomen ook in de directe omgeving van de weide voorkomen. Wanneer een weide op de juiste manier wordt bemest, ontwaterd, begraasd en gemaaid, is herinzaai amper nodig en komen giftige kruiden nauwelijks voor. Bij eventuele herinzaai hebben mengsels die tegen kort afgrazen bestand zijn de voorkeur.

Een koe is geen paard

Deze simpele constatering was voor de NVVR aanleiding om zich af te vragen hoe een ideale paardenwei er uit ziet? Een wei waar de paarden ook het hele jaar 24/7 in kuddeverband buiten kunnen blijven, met aandacht voor hun welzijn en veiligheid en met voldoende van het juiste voer. Veel van de huidige kennis is namelijk afgeleid van het graslandgebruik in de rundveehouderij.

De vragen zijn door Wageningse deskundigen eerst aangescherpt via een enquête onder NVVR-leden. Dat resulteerde in drie thema’s:

  1. botanische samenstelling van de weide
  2. schuilmogelijkheden  
  3. inrichting en gebruik

In de rapportage zijn deze thema’s uitgewerkt en met elkaar verbonden. Daarbij stonden de behoeften van het paard centraal, zoals beweging, sociale interactie, veiligheid en voer.

Downloaden

De resultaten, conclusies en aanbevelingen van het literatuuronderzoek en de enquête onder NVVR-leden zijn beschreven in Wetenschapswinkelrapport 289 ‘De optimale inrichting van paardenweides. Voeder- en andere behoeften, grasaanbod en weidemanagement.’ Dit rapport is gratis te downloaden vanaf www.wetenschapswinkel.wur.nl.

Noot voor de redactie
Meer informatie bij Francesca Neijenhuis, onderzoekster Wageningen UR Livestock Research (0320-293435 / Francesca.Neijenhuis@wur.nl).

Klik hier om het wetenschapswinkelrapport nr. 289 rechtstreeks te downloaden.

 


voor paarden met zoveel overgewicht is er maar één oplossing, minder gras
Welsh pony's zijn erg gevoelig voor insulineresistentie

Opmerking Pavo

Pavo promoot niet dat paarden op stal gezet moeten worden in plaats van in de wei. De boodschap is dat men de totale grasopname in de gaten moet houden. Beperking van opname kan ook door middel van strookbegrazing, paddock paradise of een graasmasker. 

Pavo is ook van mening dat training/arbeid altijd in balans moet zijn met de voedselopname. Is een paard te dik dan is het verstandig om niet alleen te minderen in voer maar zeker ook de intensiteit van de arbeid te verhogen.