Nieuwsbrief

Wist je dat paarden in de winter ook sterk kunnen zweten bij intensieve training?

Handige tips, leuke (webshop) acties, nieuwe onderzoeken en toffe video's willen we graag met je delen! Bekijk hier de nieuwsbrief van vorige maand

Meld je hier aan

Adviesfilter
Advies over
Houderij

 

Voeding drachtige merrie

Heeft u ook een merrie die dit voorjaar een veulen verwacht? Dit is een spannende tijd! In de aanloop naar de geboorte van het veulen toe is het echter goed eens even stil te staan bij de voedingsbehoefte van de merrie. Maar ook daarna, als het veulen geboren is, en de merrie volop melk geeft. Hier vindt u een aantal aandachtspunten voor een ongestoorde groei van het jonge veulen en een goede gezondheid van de merrie.

Wat gebeurt er met de uw drachtige merrie?

Met de komst van een veulen verandert de voedingsbehoefte van merrie’s enorm. Dit begint al in de laatste maanden van de dracht, wanneer het veulen in de baarmoeder een enorme groeispurt doormaakt. Het gewicht van het ongeboren veulen neemt in de laatste 3 maanden toe van 20 kilo naar 55 kilo. Dat betekent dat het veulen in deze periode elke maand 12 kilo groeit. Na de geboorte groeien de veulens nog veel harder. Groeicijfers van 750 – 1000 gram per dag zijn voor veulens heel normaal. De voedingsstoffen die voor deze groei nodig zijn, worden door de merrie aangeboden aan het veulen. In de baarmoeder via de bloedstroom en na de geboorte via de merrie-melk. Het mag duidelijk zijn dat dit veel vraagt van de merrie en dat haar voedingsbehoefte dan ook enorm verandert. In figuur 1 ziet u wat de behoefte aan energie en eiwit doet vanaf de 8ste maand in de dracht. De behoefte aan energie en eiwit stijgen explosief na de geboorte van het veulen. Een merrie moet letterlijk eten voor 2. Een merrie met veulen moet 2 maal zoveel energie en eiwit tot zich nemen als een merrie zonder veulen.

Uw veulen vrij van OCD

In de “In de Strengen” heeft eens een artikel gestaan waarin stond dat 25% van de veulenpopulatie Osteochondrose (OC) heeft. Al met al veroorzaakt OC veel schade; op jaarbasis zo’n € 10.000.000,-….dat is omgerekend € 3.333,- per veulen! En dan is de emotionele schade nog niet eens meergekend. OC is voor 20 tot 30% erfelijk, de andere 70 tot 80% zijn milieu-invloeden in de opfokfase. Naast heel veel beweging speelt ook voeding een erg belangrijke rol. En met name in de jeugdfase kunt u door paarden veel beweging en de juiste voeding te geven veel doen om OCD te voorkomen.

Voeding drachtige merrie ook belangrijk voor uw veulen

De voeding van het veulen begint niet op het moment dat het geboren wordt maar al daarvoor. Uit onderzoek is gebleken dat de voeding van drachtige merries een grote invloed heeft op het vóórkomen van beengebreken bij de veulens op latere leeftijd.. Bij tekorten aan bepaalde voedingsstoffen kan namelijk de aanleg voor beengebreken ontstaat. Vandaar dat het zo belangrijk is om al in de 3 laatste maanden van de dracht te starten met Pavo Podo® Lac, waarin alle mineralen en sporenelementen zitten, de zogenaamde Podo®-mineralen, die voor de beenwerkontwikkeling van het veulen zo belangrijk zijn.

De belangrijke rol van koper

Een groot aantal mineralen en sporenelementen worden via de placenta doorgegeven aan het ongeboren veulen. Het veulen kan de mineralen en sporenelementen opslaan in de lever. De reservevoorraad in de lever kan later in het leven van het veulen worden aangesproken. Het veulen gebruikt de opgeslagen mineralen en sporenelementen bijvoorbeeld in de eerste weken van de zoogperiode, omdat de merriemelk van een aantal mineralen en sporenelementen onvoldoende bevat. Een goed voorbeeld hiervan is koper. Koper heeft een zogenaamde reparerende werking op de botvorming: het speelt een belangrijke rol bij het herstellen van (natuurlijk) ontstane schade aan het (kraak)been. Er is aangetoond dat met name koper via de merrie doorgegeven wordt aan het ongeboren veulen. Deze koper wordt opgeslagen in de lever van het veulen en aangewend door het veulen na de geboorte. Kopergehaltes in de merrie-melk zijn erg laag. Vandaar dat het belangrijk is dat het veulen in de lever een reserve-voorraad koper opbouwt tijdens de dracht.

Conclusie: De Pavo Podo® Lac die de merrie de laatste 3 maanden van de dracht eet dient voldoende koper te bevatten om ervoor te zorgen dat veulen met een reserve-voorraad koper in de lever geboren wordt!!

Voeding tijdens de lactatie

Na de geboorte van het veulen komt de melkproductie bij de merrie op gang. In de eerste dagen produceert een merrie ongeveer 7-8 liter melk per dag. Dit loopt langzaam op naar een 20 liter na 2 a 3 maanden. Voor deze melkproductie heeft de merrie een enorm hoge behoefte aan energie en eiwit, maar ook aan mineralen en sporenelementen die in de melk zitten. Heeft u een vroeg veulen dan is er in de tweede maand van de lactatie nog onvoldoende gras om de hoge melkproductie te ondersteunen. De merrie’s krijgen op dat moment vaak gewoon hooi of kuil als ruwvoer. Met dit soort rantsoenen is een aanvulling met zo’n 2-4 kg Pavo Podo® Lac een must om een merrie gezond te houden.