Nieuwsbrief

Wist je dat paarden in de winter ook sterk kunnen zweten bij intensieve training?

Handige tips, leuke (webshop) acties, nieuwe onderzoeken en toffe video's willen we graag met je delen! Bekijk hier de nieuwsbrief van vorige maand

Meld je hier aan

Adviesfilter
Advies over
Houderij

 

Resultaten 1 jaar Pavo Ruwvoer Quickscan

Eén jaar na de introductie van de Pavo Ruwvoer Quickscan – analyse waarbij je je ruwvoer door Eurofins Agro kunt laten testen op energie-, eiwit- en suikergehalte – zijn er maar liefst 1.295 ruwvoeranalyses uitgevoerd in Nederland. Wat we zien? Veel gemiddelde waardes, maar ook grote uitschieters!

Waarom een ruwvoeranalyse?

Ruwvoer – gras, hooi en voordroogkuil – is voor paarden de belangrijkste voedingsbron. Voor het
samenstellen van een gezond rantsoen moet je dus eerst weten wat er in je ruwvoer zit, zodat je gericht kunt aanvullen met het juiste krachtvoer. Daarom heeft Pavo in 2016 samen met Eurofins Agro de Ruwvoer Quickscan ontwikkeld: een ‘snelle’ analyse waarbij je tegen kostprijs ruwvoer kunt laten testen op energie-, eiwit- en suikergehalte. Deze inzichten zijn van cruciaal belang voor de gezondheid en prestaties van bijvoorbeeld ‘probleempaarden’ met hoefbevangenheid, maar zeker ook voor sportpaarden en drachtige merries.

Uitkomsten 1 jaar Ruwvoer Quickscan

Vanaf de lancering van de Ruwvoer Quickscan in september 2016 hebben wij, samen met onze partners, heel hard gewerkt om paardenhouders bewust te maken van het belang van een ruwvoeranalyse. Eén jaar na dato zijn er dus zo’n 1.300 Ruwvoer Quickscans uitgevoerd. Voordat onze Quickscan bestond, werden er gemiddeld 250 hooi- en voordrooganalyses gedaan door paardenhouders. Dit aantal hebben we in een jaar tijd al kunnen vervijfvoudigen, maar we zijn er nog lang niet! Van de 80.000 adressen waar paarden staan in Nederland laat momenteel namelijk nog maar 3% zijn ruwvoer testen.

Bij een Ruwvoer Quickscan worden de energie-, eiwit- en suikerwaardes ingedeeld in 5 categorieën, waarbij 1 staat voor laag en 5 voor hoog. In onderstaande grafieken zie je in welke categorie de meeste waardes van de onderzochte ruwvoermonsters vallen.

Energiewaarde in ruwvoer

Van het onderzochte ruwvoer heeft 44% een laag tot zeer laag energiegehalte (categorie 1 en 2). Indien paarden met dit ruwvoer moeten presteren, is aanvullen met (wat) krachtvoer belangrijk voor de energievoorziening. 32% van de ruwvoermonsters heeft een gemiddeld (categorie 3) en 24% een bovengemiddeld energiegehalte (categorie 4 en 5).

Eiwitwaarde in ruwvoer

Ook de eiwitgehaltes van de ruwvoeders die geanalyseerd zijn, laten grote verschillen zien: 39% van alle ruwvoermonsters heeft een laag tot zeer laag eiwitgehalte (categorie 1 en 2). Niet erg voor paarden die geen arbeid verrichten, maar voor sportpaarden en paarden in de fokkerij is aanvulling van eiwit dan wel noodzakelijk. 36% van de ruwvoermonsters heeft een gemiddeld eiwitgehalte (categorie 3) en één op de vier ruwvoermonsters (25%) heeft een hoog tot zeer hoog eiwitgehalte (categorie 4 en 5).

Suikerwaarde in ruwvoer

Het is goed om te zien dat het grootste gedeelte van de onderzochte ruwvoermonsters (45%) een laag tot zeer laag suikergehalte heeft (categorie 1 en 2). Als ruwvoer in categorie 1 of 2 ligt, betekent dit dat het suikergehalte onder de 8,5% in droge stof is. Dit suikergehalte bestempelen wij als veilig, zelfs voor paarden die gevoelig zijn voor suiker. In 41% van de gevallen is er een gemiddelde suikerwaarde geconstateerd (categorie 3). Hoewel het meeste ruwvoer dus een laag tot gemiddeld suikergehalte heeft, heeft toch nog 14% een hoge tot zeer hoge suikerwaarde (categorie 4 en 5). Ruwvoer met deze hoge suikerwaardes kan beter niet worden gevoerd aan paarden die gevoelig zijn voor suiker.

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat veruit de meeste waardes van de 1.300 onderzochte ruwvoermonsters terechtkomen in ‘gemiddeld’ (categorie 3), maar we zien ook veel afwijkende waardes in zowel energie, eiwit als suiker waarbij de waardes zeer laag of juist heel hoog zijn. Op de vraag of dit goed is of niet, is helaas geen eenduidig antwoord. De waardes die je nastreeft, hangen namelijk helemaal af van de activiteit en behoeftes van het paard. Zo heeft een drachtige merrie bijvoorbeeld veel meer eiwit nodig dan een recreatiepaard en voor paarden die gevoelig zijn voor hoefbevangenheid is een ruwvoer met een suikerwaarde in categorie 4 of 5 reden om het rantsoen aan te passen of ander ruwvoer aan te schaffen. Het unieke is dat Pavo op basis van deze ruwvoeranalyse een passender voeradvies kan geven, volledig afgestemd op de behoeftes van het paard.

Prijs Ruwvoer Quickscan

De analyse wordt uitgevoerd door het laboratorium Eurofins Agro. Wij bieden de Ruwvoer Quickscan aan tegen kostprijs, omdat we paardenhouders willen helpen een gezond rantsoen samen te stellen. In 2016 en 2017 hebben we de Quickscan voor € 19,95 (incl. btw) kunnen aanbieden. Vanaf 1 januari 2018 zal deze prijs in verband met een stijging van de kosten veranderen naar € 23,95 (incl. btw). Dit is alsnog niet te vergelijken met de prijs die je gemiddeld betaalt voor een standaard ruwvoeranalyse, want dit kost al gauw € 80. 

> Ruwvoer Quickscan bestellen