Nieuwsbrief

Wist je dat paarden in de winter ook sterk kunnen zweten bij intensieve training?

Handige tips, leuke (webshop) acties, nieuwe onderzoeken en toffe video's willen we graag met je delen! Bekijk hier de nieuwsbrief van vorige maand

Meld je hier aan

Actievoorwaarden Facebook Actiemaand

De maand november 2017 staat bij Pavo helemaal in het teken van onze nieuwe vitaminen- en mineralenbalancer Pavo Vital. Daarnaast hebben we deze maand maar liefst 4 win-acties, die vanaf 6 november 2017 elke maandagochtend bekend worden gemaakt. Deelnemen kan t/m donderdag 00:00 uur en op vrijdag wordt de winnaar van de afgelopen week bekend gemaakt. Door deel te nemen aan de Facebook Actiemaand aanvaard je dat deze algemene voorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door  Pavo georganiseerde actie “Facebook Actiemaand Pavo Vital”.

Voorwaarden

DE ACTIE

 • De actie loopt van 1 november 2017 tot en met 30 november 2017. Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens invullen kunnen niet deelnemen.
 • Je kunt alleen aanspraak maken op prijzen wanneer je de Facebookpagina van Pavo paardenvoer hebt geliked.
 • Van prijswinnaars hebben we het adres nodig om de prijs te kunnen opsturen. Deze adressen worden alleen voor deze actie gebruikt, daarna worden ze niet bewaard of aan derden verstrekt.
 • De prijswinnaars kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met deze actie. Pavo mag deze foto- en/of filmopnamen en interviews openbaar maken en/of verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Pavo is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer. Deelnemers dienen aan deze activiteiten hun medewerking te verlenen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, anders dan op sociale media.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Prijzen blijven tot 31 december 2017 voor de winnaars gereserveerd. Indien de winnaar niet voor die tijd reageert, vervalt de prijs.
 • Winnaars worden bekend gemaakt via een facebookpost.
 • Winnaars dienen zelf contact op te nemen met Pavo.
 • Door deel te nemen ga je akkoord met de prijs bij de actie 'Win een Ruwvoer Quickscan' en werk je mee aan het verstekken van een ruwvoermonster om een Ruwvoer Quickscan uit te kunnen laten voeren.
 • Deelname aan deze actie is gratis.
 • Pavo, de door hun ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • De winactie 'Win een half jaar gratis Pavo Vital' geldt o.b.v. één paard of pony met een maximale voorgeschreven dagdosis van 100 gram per dag. 

ALGEMEEN

Pavo behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden.

Met jouw inschrijving verklaar je ermee akkoord te zijn dat Pavo gebruik kan maken van jouw gegevens voor marketingdoeleinden. Maar jouw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verkocht aan derden. Alle persoonsgegevens die in het kader van deze actie van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld;

De (intellectueel eigendoms)rechten met betrekking tot deze actie en website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige goederen berust bij Pavo. Het is niet toegestaan enig inbreuk op deze rechten te (doen) maken.

Pavo is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van de maker(s). 

Vragen, opmerkingen of klachten over deze actie kunnen worden gericht aan:

info@pavo.net

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om antwoord te geven op je vraag, opmerking of klacht.