Nieuwsbrief

Wist je dat paarden in de winter ook sterk kunnen zweten bij intensieve training?

Handige tips, leuke (webshop) acties, nieuwe onderzoeken en toffe video's willen we graag met je delen! Bekijk hier de nieuwsbrief van vorige maand

Meld je hier aan

Adviesfilter
Advies over
Houderij

 

Wetenschappelijk bewezen werking - met name voor veulens in het eerste levensjaar

In de periode maart 2009 tot september 2011 heeft Pavo in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Faculteit Diergeneeskunde een groot onderzoek uitgevoerd naar OC/OCD met als belangrijkste onderzoeksvraag:
Is het mogelijk de kans op het ontstaan van OC/OCD te verlagen door toediening van een supplement aan jonge veulens tot 1 jaar?

Het onderzoek bestond uit 2 delen

  • Onderzoek 1: 63 warmbloedveulens van 0 - 5 maanden
  • Onderzoek 2: 52 warmbloed veulens van 5 - 12 maanden

De veulens stonden op een 6- tal bedrijven. Binnen elk bedrijf kreeg de helft van de veulens (gerando-miseerde groep) een voedingssupplement, de andere helft niet. De veulens zijn geröntgend en gescoord op het voorkomen van OC/OCD.

Resultaten van hetOC/OCD-onderzoek:
Extra toediening van het voedingssupplement verlaagt de kans op het ontstaan van osteochondrose met  een factor vier bij een leeftijd van twaalf maanden (odds ratio).

Toelichting van het resultaat:
Aangezien bij het ontstaan van OC/OCD meer factoren dan de voeding
alleen een rol spelen, spreekt men bij de resultaten altijd van „de kans op ontstaan van OC/OCD“.

-Onderzoek 1: 63 warmbloedveulens van 0 - 5 maanden
Zonder Podo®Care: 45% van de veulens laat op een leeftijd van vijf maanden een OC/OCD in een van de gewrichten zien.
Met Podo®Care : Van de veulens die vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van vijf maanden het Podo supplement hebben gehad laat slechts 25% een OC/OCD in een van de gewrichten zien. Met Pavo Podo Podo®Care is het dus mogelijk de kans op OC/OCD met 20% te reduceren. Maar omdat de groei-schijven nog niet gesloten zijn kunnen foutjes worden hersteld in het lichaam. Daarom is onderzoek 2 opgestart met oudere veulens. Hieruit kwamen de volgende cijfers:

- Onderzoek 2: 52 warmbloed veulens van 5 - 12 maanden
Zonder Pavo Podo®Care: wordt geen voedingssupplement toegediend, dan is de kans dat een veulen op de leeftijd van twaalf maanden OC/OCD vertoont, nog altijd 45%.
Met Pavo Podo®Care: wordt het voedingssupplement toegediend, dan is de kans dat een veulen op de leeftijd van twaalf maandenOC/OCD vertoont, nog slechts 30%.

'Fijn dat we vonden wat we hoopten te vinden'

De man achter het OCD-onderzoek: Dr. Guillaume Counotte

“Natuurlijk ga je ervoor om een hypothese te bewijzen. Maar als dat lukt, ben ik toch altijd weer verbaasd. En blij verrast.” Aan het woord is Dr. Guillaume Counotte, toxicoloog bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer. Hij stond aan het hoofd van het team dat het opzienbarende OCD-onderzoek heeft gedaan.

Wat doet de GD precies?
“De GD is in 1919 opgericht om dierhouders en dierenartsen te helpen met diergezondheid. Het is geen overheidsinstantie, maar een zelfstandige organisatie, die zowel dierenartsen als individuele eigenaren van advies voorziet. Daarnaast wordt onderzoek gedaan om kennis over diergezondheid te vergroten. Dat gebeurt vaak in samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld universiteiten. Soms omdat we een concrete vraag krijgen, maar een maatschappelijke ontwikkeling kan ook de aanleiding zijn, bijvoorbeeld een naar Nederland oprukkende dierziekte. In ons uitgebreide laboratorium worden jaar-
lijks vele miljoenen analyses gedaan op bloed, mest, voer en water. Daarnaast is de GD gespeciali-seerd in sectie- en spermaonderzoek.”

Wat is uw vakgebied?
“Ik ben toxicoloog, ik houd me bezig met de chemische kant van biologie. Niet met virussen of bacteriën, maar meer met de invloed van stoffen in voeding en water op de gezondheid. Neem botontwikkeling. Mensen denken vaak dat bot een soort beton is. Maar het is een levend organisme, waar je met voeding de nodige invloed op kunt uitoefenen. Hoe je dat kunt sturen, dat is één van de dingen waar ik me in verdiep.”

Wat is het meest opzienbarende resultaat van het OCD-onderzoek?
“Het supplement heeft effect. We hadden gehoopt biomarkers te vinden, waardoor we op de leeftijd van 6 tot 8 weken na een bloedproef zouden kunnen aangeven welke veulens wat voor supplement nodig hebben, maar zo werkt het helaas niet. We kunnen de botontwikkeling wel bijsturen, maar het is niet precies duidelijk wat het bij ieder dier doet.”

Zijn de resultaten betrouwbaar?
“Absoluut. Het onderzoek is wetenschappelijk correct uitgevoerd, met voldoende veulens bij verschillende bedrijven en met dubbelblinde proeven. De ene helft van de dieren kreeg een pasta met het supplement, de andere helft kreeg zo’n zelfde middel, maar dan met een placebo. Alle monsters en foto’s zijn anoniem beoordeeld.”

Wat betekent dit voor paardenhouders?
“Dat ze de kans op OCD kunnen verminderen door dit supplement vanaf jonge leeftijd aan hun veulens te geven. Deze werking is overigens niet gegarandeerd. Het ontstaan van OCD heeft ook met genetische aanleg en voldoende vrije beweging te maken. Maar het is weer een stap in de goede richting.”